Mój osobisty Anioł Stróż

Stróżowanie świętych aniołów już po raz drugi powraca jako temat naszych rozważań. Św. Tomasz z Akwinu po uzasadnieniu, że aniołowie opiekują się ludźmi prowadzi nas w bardziej szczegółowe rozważania. Odpowiada on w tym miejscu na pytania, które także i dziś pozostają aktualne. Najważniejsze z nich dotyczy tego, czy Anioł Stróż jest tylko moim aniołem, czy strzeże tylko mnie.

O modlitwie papieża Leona XIII | MEDYTACJA XX

W tak zwanej „starej liturgii”, przed Soborem Watykańskim II, kapłan sprawujący Eucharystię wraz z wiernymi, po zakończeniu celebracji klękał i odmawiał modlitwę do Matki Bożej i św. Michała Archanioła. Słowa tej ostatniej ułożył Ojciec święty Leon XIII, a wiązało się to z pewną niezwykłą wizją, w której papież sam uczestniczył

O TYM, ŻE IMIĘ „MI-KA-EL” ZNACZY „KTÓŻ JAK BÓG” | MEDYTACJA XVII

W Biblii imię św. Michała pojawia się pięć razy; trzykrotnie w księdze Daniela, gdzie zostaje nazwany „jednym z pierwszych książąt” (Dn 10, 13), wielkim księciem, „który jest opiekunem dzieci twojego narodu” (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako przywódcę stojącego na czele aniołów, walczących ze smokiem (Ap 12,7). Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9).

Św. Rafał Archanioł. Anioł, który uzdrawia

W naszym życiu nieraz będziemy mieć okazję do tego, aby uzdrawiać. Mamy moc uzdrawiania ludzi. Każdy człowiek postawiony na naszej drodze jest po coś, nie znajduje się tam przez przypadek. Jeśli chcemy wypełnić obietnicę św. Rafała Archanioła, mamy uzdrawiać ludzi

O tym, jak Archanioł Michał pokonuje szatana | MEDYTACJA XVI

W starotestamentalnej Księdze proroka Daniela, Michał jest określany jako „jeden z pierwszych książąt”, który przychodzi z pomocą (Dn 10, 13b); księga ta mówi, iż nikt… nie może… skutecznie pomóc przeciw nim (wrogom) z wyjątkiem… księcia, Michała (10, 21b); Michał to wielki książę, który jest opiekunem dzieci… narodu (wybranego) (12, 1a).

O walce na niebie i Archaniele Michale | MEDYTACJA XV

Wojna rozgrywa się na firmamencie niebieskim, kończąc się strąceniem Smoka na ziemię. Tak oto została odsłoniona tajemnica początków Szatana: niegdyś był Światłem, najwspanialszym i pierwszym wśród aniołów (Lucyfer – Niosący Światło). Po decyzji o buncie przeciw Bogu stał się Diabłem