Jan Paweł II u Michalitów. Prorocze słowa ks. Markiewicza się wypełniły

W czasie pielgrzymki do Polski,10 czerwca 1997 roku, Jan Paweł II odwiedził Dom macierzysty księży michalitów w Miejscu Piastowym. Spotkanie miało miejsce przed kościołem zakonnym. Na frontonie kościoła były wypisane słowa błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza: „Najwyżej Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu Wielkiego Papieża”.

Jak rozumieć słowa „Jezu, ufam Tobie”?

Jak rozumieć słowa "Jezu, ufam Tobie"? Jakie warunki należy spełnić, by zaufać Bogu? Ks. Mateusz Szerszeń CSMA dzieli się swoim doświadczeniem kierownictwa duchowego, przybliża najistotniejsze zagadnienia związane z życiem duchowym i wyjaśnia, na czym polega rozwój duchowy.

Różaniec. Nadprzyrodzone interwencje Maryi

W historii rozwoju nabożeństwa różańcowego do Maryi, ona sama nie stroniła od nadprzyrodzonych interwencji, w których objawiała wiernym łaski duchowe możliwe do otrzymania dzięki modlitwie na różańcu. Po objawieniu św. Dominika Guzmana złożyła Ona choćby., za pośrednictwem bł. Alana, tzw. „15 obietnic”, mówiąc m.in. iż „różaniec będzie najpotężniejszym pancerzem przeciw piekłu; zniszczy występki, osłabi grzech, obali niewiarę”.

Prorok jak Matka

Uwierzyła. Zrobiła najpierw podpłomyk dla Eliasza, później dla siebie i syna. Nie zawiodła się. Została za swoją wiarę nagrodzona i było tak, jak Pan powiedział. Aż nagle zachorował jej syn. Jego choroba była tak mocna, że w końcu przestał oddychać.

Jakim hakiem na Ciebie dysponuje szatan?

Dzisiejszy fragment Słowa Bożego pokazuje pewien ważny mechanizm związany z grzechem. Oczywiście, w życiu chrześcijańskim nie chodzi o skupienie się na grzechu. Wiadomo jednak, że grzech jest czymś, co będzie nas sprowadzało z drogi do Boga. Warto więc rozpoznać mechanizm grzechu w naszym życiu oraz poznać swój najsłabszy punkt.

Zwierzę uratowało swojego pana. Pomiędzy obrazem a tekstem z ks. Liczb

rzyznam się, że - jak pewnie każdemu właścicielowi zwierząt -zdarza mi się do nich przemawiać. Kręcą głową, patrzą na mnie i nic nie mówią. Jeden z moich kolegów, ksiądz Marek, hoduje papugę. Stefan -bo tak ma ptak na imię - potrafi czasami odpowiedzieć. W księdze Liczb jest historia Balaama, który rozmawia z osłem. Wiele obrazów z Biblii jawi się „po swojemu” w mojej wyobraźni, ale tutaj obraz mam jeden Rembrandta. Bardzo dynamiczny.

Demonizacja duchowości

Kiedy słucha się niektóry chrześcijan to odnosi się wrażenie, że dużo bardziej zainteresowani są tym, co mówi i jak działa zły duch, niż tym, co mówi i jak działa Bóg.

Mistyczne przeżycia s. Faustyny podczas adoracji

Pielgrzymując do Ziemi Świętej z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 św. Jan Paweł II powrócił myślą do swojej pierwszej pielgrzymki, którą w 1965 roku odbył do miejsc naznaczonych niegdyś śladami Jezusa. Ileż tych miejsc było! Nazaret, Betlejem, Jerozolima, Kafarnaum, liczne miasta i wsie, przez które Jezus wędrował nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym (Łk 8, 1).

Szturm modlitewny ze św. Michałem Archaniołem za zmarłych

Dusze czyśćcowe tęsknią za Bogiem i pragną oczyszczenia. Potrzebują szczególnego wsparcia i orędownictwa wiernych na ziemi i świętych w niebie. Dlatego przez cały listopad będziemy trwać na modlitwie ze św. Michałem Archaniołem w ramach utworzonego na Facebooku wydarzenia pt: „Szturm modlitewny ze św. Michałem Archaniołem za zmarłych”, organizowanego przez redakcję dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”.